Compensa Rodzina - ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 

Compensa Rodzina to ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Dzięki niemu zapewnisz sobie i swoim bliskim pełną opiekę oraz bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych życiowych sytuacji. To nowoczesne i wygodne ubezpieczenie rodzinne obejmujące szeroki zakres ryzyk.

Compensa Rodzina może obejmować ubezpieczenie:

 • mieszkania lub domu,

 • budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych (także domki letniskowe),

 • przedmiotów codziennego użytku, również mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością - telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia),

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • Home Assistance

 • Medical Assistance


Dzięki ubezpieczeniu Compensa Rodzina chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi,

 • kradzieży z włamaniem i rozboju,

 • przepięcia,

 • wandalizmu,

 • aktów terroru,

 • stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,

 • rozboju poza miejscem ubezpieczenia tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego oraz przedmiotów w nich się znajdujących a także odzieży wierzchniej.


Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Compensa Rodzina to bardzo elastyczna propozycja dla osób chcących skutecznie chronić swoich najbliższych przed sytuacjami losowymi, których nie da się przewidzieć.

Skontaktuj się z naszym Agentem, aby dostosować ubezpieczenie rodzinne Compensa Rodzina do Twoich potrzeb.