Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Compensie to duży zakres ubezpieczenia, nieskomplikowane druki i niska cena. Ubezpieczeniem mogą być objęci pracownicy, a także Zarząd Firmy.Zakresem ochrony mogą zostać objęte zdarzenia powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych w miejscu pracy, w drodze z domu do pracy i w drodze powrotnej z pracy do domu, a także całodobowo na terytorium całego świata.
 

Zakres podstawowy obejmuje:

  • świadczenie z tytułu częściowego oraz całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów operacji plastycznej,
  • uznanie następstw zawału serca i udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku.

Jeżeli zakres ubezpieczenia jest dla Ciebie niewystarczający, możesz go rozszerzyć o:

  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia;
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

W ubezpieczeniu NNW Compensa stosuje progresywne ustalanie świadczeń co oznacza, że za każdy orzeczony uszczerbek na zdrowiu powyżej 50% wypłacimy Ci podójną wartość świadczenia.

Ubezpieczenie NNW jest dostępne z sumą ubezpieczenia od 5 000 do 200 000 zł. Skontaktuj się z naszym Agentem, aby dostosować ubezpieczenie do Twoich potrzeb.

Tylko teraz otrzymasz 15% zniżki w przypadku jednorazowej wpłaty składki!