OP - ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera. 
 

Ubezpieczenia OP obejmuje między innymi:

  • koszty porad, opinii i konsultacji prawnych,
  • wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego,
  • koszty sądowe,
  • koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy,
  • koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się przed sądem zagranicznym,
  • świadczenie na kaucję w razie aresztowania.
Compensa oferuje 2 warianty ubezpieczenia OP z sumą ubezpieczenia:
10 000 zł, 30 000 zł lub 60 000 zł