OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy tych pojazdów.

 

Zakres ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC jest ważne na terytorium Polski oraz Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Andory, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

Jeżeli wybierasz się do kraju innego niż wymienione powyżej, powinieneś posiadać Zieloną Kartę (sprawdź listę krajów należących do systemu Zielonej Karty). W Compensie Zieloną Kartę otrzymujesz bez opłaty (na żądanie) do ubezpieczenia OC.