Dzienny zasiłek szpitalny

W ramach ubezpieczenia indywidualnego Compensa Zdrowie możliwy jest także wybór wariantu w postaci zasiłku szpitalnego. Ubezpieczenie to może funkcjonować samodzielnie lub jako uzupełnienie wariantu Compensa Zdrowie z refundacją lub Compensa Zdrowie.

Compensa wypłaca Ubezpieczonemu za każdy dzień koniecznego z medycznego punktu widzenia pobytu w szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości:

  • 50 zł za dzień
  • 100 zł za dzień
  • 150 zł za dzień
  • 200 zł za dzień

 W przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacany zasiłek ulega podwojeniu. Dzienny Zasiłek Szpitalny jest świadczeniem ryczałtowym wypłacanym od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

Nie zostały wprowadzone ograniczenia w postaci maksymalnej liczby dni pobytu w szpitalu. Aby uzyskać wypłatę świadczenia należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia Compensa Zdrowie oraz oryginał karty leczenia szpitalnego.

Uzyskane z tytułu zasiłku szpitalnego lub świadczenia operacyjnego środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel np.:

  • pokrycie kosztów leczenia w placówce prywatnej,
  • dodatkową opiekę pielęgniarską,
  • zakup lekarstw,
  • hospitalizację o podwyższonym standardzie,
  • częściową rekompensatę utraconych dochodów.