Gwarancja Ochrona

 

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób:

 • ceniących sobie pewność i bezpieczeństwo,
 • poszukujących gwarantowanej wartości świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
 • rozważających możliwość ubezpieczenia się na określony czas (do 85 roku życia),
 • pragnących zapewnić utrzymanie standardu życia bliskich na dotychczasowym poziomie w razie śmierci Ubezpieczonego,
 • zobligowanych do zabezpieczenia posiadanych kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań finansowych,
 • zamierzających zabezpieczyć partnera w biznesie na wypadek swojej śmierci.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Gwarancja Ochrona może zostać rozszerzony o wskazane poniżej ubezpieczenia dodatkowe.
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie:

 • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek
 • na wypadek poważnego zachorowania
 • na wypadek nowotworu złośliwego
 • na wypadek leczenia nowotworu złośliwego
Szczegółowe informacje na temat wymienionych Ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

 

 

Życie