Gwarancja Renta

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób:

  • ceniących sobie pewność i bezpieczeństwo,
  • poszukujących gwarantowanej wartości świadczenia rentowego,
  • planujących długoterminowe gromadzenie środków finansowych w celu zbudowania kapitału na dodatkowe świadczenie emerytalne w postaci dożywotniej wypłaty renty.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Gwarancji Renta może zostać rozszerzony o wskazane poniżej ubezpieczenia dodatkowe.
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie:

  • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
  • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • na wypadek całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek
Szczegółowe informacje na temat wymienionych Ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

 

Życie