Główny Akcjonariusz

Z ratingiem A+ ze stabilną perspektywą, nadanym przez agencję Standard & Poor’s, Vienna Insurance Group jest najwyżej ocenioną firmą indeksu ATX – największych spółek na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Vienna Insurance Group (VIG) jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Wiedniu.
www.vig.com
 

Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group działa poprzez swoje spółki oraz holdingi ubezpieczeniowe w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Ponadto, Wiener Städtische Versicherung posiada oddziały we Włoszech, Słowenii, a Donau Versicherung we Włoszech.


W skład Vienna Insurance Group (VIG) w Austrii wchodzą WIENER STÄDTISCHE Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.
 

W Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem spółek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group, Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.