Dane spółki

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Telefon

Tel. (+48) 22 501 60 00

Faks

Faks (+48) 22 501 60 01

Biuro Prasowe

prasa@compensa.pl

NIP

527 20 52 806

REGON

012806455

Wpis do rejestru

KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS

Zakres działalności  (grupy, na które zakład ma licencje)

Działalność ubezpieczeniowa bezpośrednia i reasekuracyjna w zakresie działu I - ubezpieczenia na życie w grupach 1,2,3,4 i 5

Wielkość kapitału zakładowego

167.845.797,00 zł

Główni akcjonariusze

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

Struktura kapitału zakładowego

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe – 71,13%
Compensa Holding GmbH -28,87%