Skład zarządu


Artur Borowiński
Prezes Zarządu


Jaroslaw Szwajgier
Zastępca Prezesa
Zarządu


Ireneusz Arczewski
Zastępca Prezesa
Zarządu


Rafał Mosionek
Zastępca Prezesa
Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Franz Fuchs - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elisabeth Stadler - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Helene Kanta - Członek Rady Nadzoreczej
Dieter Froehlich - Członek Rady Nadzorczej
Roland Goldsteiner - Członek Rady Nadzorczej
Wolfgang Petschko - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Witkowski - Członek Rady Nadzorczej