Zgłoszenie szkody i roszczenia

Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody to szybkie i komfortowe narzędzie do zgłoszenia szkody. Dzięki niemu, możesz szczegółowo poinformować nas o Twoim zdarzeniu oraz załączyć skany dokumentów.

Wybierz ubezpieczenie, z którego chcesz zgłosić szkodę lub zdarzenie ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie majątkowe

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia majątkowego, AC, OC, NNW, NNW szkolnego.


Co możesz zgłosić?
  • samochód - uszkodzenie lub kradzież pojazdu
  • mienie - szkody w budynkach, mieszkaniach, w mieniu ruchomym, w gospodarstwach rolnych
  • NNW - szkody z NNW szkolnego, trwały uszczerbek na zdrowiu
  • OC - szkody na osobie, w mieniu

Nie chcesz zgłaszać szkody przez Internet? Kliknij tu, aby zgłosić szkodę majątkową tradycyjną ścieżką.
Ubezpieczenie na życie

Zgłoszenie roszczenia z indywidualnych oraz grupowych ubezpieczeń na życie. 

 
Co możesz zgłosić?
  • śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego
  • śmierć małżonka/partnera, rodzica/teścia, dziecka
  • urodzenie dziecka
  • zdarzenie medyczne (m.in. pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne, trwały uszczerbek na zdrowiu itd.)

Nie chcesz zgłaszać roszczenia przez Internet?
Kliknij tu, aby zgłosić roszczenie tradycyjną ścieżką.

Sprawdź, jak obsługujemy szkody w Compensie


Samochód


Dom
i mieszkanie


Firma


Podróż


Zdrowie


Nieszczęśliwe
wypadki