Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i wszystkich ryzyk montażu obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody powodujące utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie posiada formułę all risk co oznacza, że możesz zgłosić każdą szkodę, która nie jest wyłączona w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tego rodzaju ubezpieczenie domu w budowie zapewnia bezpieczeństwo i pomyślne przeprowadzenie inwestycji – bez ponoszenia żadnych nieprzewidzianych strat.

W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk budowy przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • roboty kontraktowe
 • sprzęt
 • wyposażenie
 • zaplecze robót kontraktowych
 • maszyny budowlane
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • mienie otaczające

W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk montażu przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • roboty kontraktowe
 • instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu
 • koszt montażu
 • roboty budowlane związane z realizowanymi robotami montażowymi
 • sprzęt
 • wyposażenie
 • zaplecze robót kontraktowych
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • mienie otaczające
 • maszyny budowlane
Ubezpieczenie domu w budowie dotyczące wszystkich ryzyk budowy i wszystkich ryzyk montażu jest dostępne w wielu wariantach. Skontaktuj się z naszym Agentem, aby dostosować je do swoich indywidualnych potrzeb.