Life insurance

Life insurance

W tej zakładce zamieszczamy dla państwa druki do obsługi ubezpieczeń na życie

Aby pobrać druk oraz instrukcje postępowania, proszę wybrać rodzaj ubezpieczenia, a następnie rodzaj operacji

Wybierz grupę ubezpieczeń


 
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
   
 3. Wyślij dokumenty na adres:
  • bezpośrednio do centrali Towarzystwa na adres:

   Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Indywidualnych i Bancassurance

   Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
   Vienna Insurance Group

   Aleje Jerozolimskie 162
   02-342 Warszawa
   fax. +48 22 501 60 01

  • lub w najblizszej jednostce terenowej Compensy

UWAGA! Przesłane dokumenty musza być uwierzytelnione. Sprawdź procedurę uwierzytelniania dokumentów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń na naszą infolinię: 0 801 120 000

Grupowe ubezpieczenia na życie lub indywidualnie kontynuowane ubezpieczenia na życie

Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
   
 3. Wyślij dokumenty na adres:
  • bezpośrednio do centrali Towarzystwa na adres:

   Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Grupowych

   Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
   Vienna Insurance Group

   Aleje Jerozolimskie 162
   02-342 Warszawa
   fax. +48 22 501 60 01

  • lub w najblizszej jednostce terenowej Compensy

UWAGA! Przesłane dokumenty musza być uwierzytelnione. Sprawdź procedurę uwierzytelniania dokumentów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń na naszą infolinię: 0 801 120 000

Ubezpieczenie posagowe

Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
   
 3. Wyślij dokumenty na adres:
  • bezpośrednio do centrali Towarzystwa na adres:

   Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Indywidualnych i Bancassurance

   Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
   Vienna Insurance Group

   Aleje Jerozolimskie 162
   02-342 Warszawa
   fax. +48 22 501 60 01

  • lub w najblizszej jednostce terenowej Compensy

UWAGA! Przesłane dokumenty musza być uwierzytelnione. Sprawdź procedurę uwierzytelniania dokumentów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń na naszą infolinię: 0 801 120 000

 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • protokół BHP
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • protokół BHP
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • akt urodzenia dziecka
 • akt małżeństwa w przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez dziecko Ubezpieczonego
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dziecka pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, jeżeli umowa ubezpieczenia nie mówi inaczej
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu małżonka
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu małżonka ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem małżonka
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu dziecka ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem małżonka
 • akt urodzenia
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność ubezpieczonego do pracy
 • zwolnienia lekarskie
 • orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania niezdolności do pracy
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • zaświadczenie o zakończeniu leczenia Zaświadczenie SGR-4
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lubwypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca trwały uszczerbek/ utratę zdrowia uposażonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • protokół BHP, raport policyjny lub/i postanowienie prokuratorskie
 • inne dokumenty na życzene iTowarzystwa