Dobry pracodawca

Compensa działa według głęboko zakorzenionych zasad w całej grupie Vienna Insurance Group jakimi są: uczciwość, partnerstwo, wzajemny szacunek, przejrzystość i trwałe relacje.

Jednym z kluczowych elementów naszej polityki jest dbałość o warunki pracy oraz rozwój zawodowy naszych Pracowników. Nasze starania zostały zauważone przez Grupę Media Partner, wydawcę m.in. Rzeczy o Biznesie w Rzeczpospolitej oraz przez Strefę Biznesu Media Centrum s.c. wydawcę ogólnopolskiego dodatku do dziennika gospodarczego – Dziennika Gazety Prawnej. Firmy te nagrodziły nasze osiągnięcia z obszaru human resources (zarządzanie zasobami ludzkimi).

W 2009 roku otrzymaliśmy tytuł „Solidnego Pracodawcy 2008” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Grupę Media Partner. Nagroda przyznawana jest polskim firmom spełniającym najwyższe standardy pod względem warunków pracy (przepisy bhp, prawo pracy), ścieżki kariery (szkolenia Pracowników) oraz dynamiki zatrudnienia.

W 2011 roku otrzymaliśmy tytuł „Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lider HR 2011” w ramach ogólnopolskiego programu z obszaru HR zorganizowanego przez Magazyn Gospodarczy Strefa Biznesu. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski i cechujących się szczególną dbałością o warunki pracy i rozwój pracowników. Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia.