Kontakt dla mediów:

Biuro prasowe Compensa:
Karolina Mulhern 
Napisz wiadomość
tel. (0048) 22 570 85 61 
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa 

W sprawach dotyczących Grupy VIG w Polsce, prosimy o kontakt z Biurem Prasowym VIG Polska

 

Uprzejmie informujemy, że Biuro Prasowe odpowiada wyłącznie na zapytania mediów. W innych sprawach prosimy o kontakt z infolinią Towarzystwa pod numerami telefonu: 22 501 61 00, 801 120 000 lub drogą elektroniczną pod następującymi adresami: 
  • Zgłoszenie szkody lub przesłanie dokumentów do zarejestrowanej szkody - szkody@compensa.pl
  • Reklamacje i uwagi dotyczące procesu likwidacji szkód - uwagi@compensa.pl
  • Skany umowy kupna/sprzedaży pojazdu, wypowiedzenie polisy, wnioski o zwrot składki, wnioski o wydanie duplikatu polisy - korespondencja@compensa.pl
  • Zapytania ofertowe, oferty reklamowe i marketingowe - centrala@compensa.pl
  • W pozostałych kwestiach prosimy przesyłać korespondencję na adres - centrala@compensa.pl