Indywidualne ubezpieczenia dodatkowe

 

Przeznaczone są dla osób:

  • ceniących sobie pewność i bezpieczeństwo,
  • poszukujących gwarantowanych świadczeń na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
  • chcących zabezpieczyć dotychczasowy standard życia swoich bliskich na wypadek śmierci,
  • dążących do zapewnienia sobie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku powodującego utratę zdrowia w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych na leczenie następstw tych wypadków,
  • pragnących dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej do swoich indywidualnych preferencji.

Dostępne ubezpieczenia dodatkowe można dowolnie łączyć wybierając preferowany przez siebie zakres ochrony spośród wskazanych poniżej umów dodatkowych:

  • indywidualne dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • indywidualne dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • indywidualne dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • indywidualne dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • indywidualne dodatkowe ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek.

Szczegółowe informacje

 
Życie