Compensa Prestiż Nova

 

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób:

 • pragnących połączyć ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci z długoterminowym oszczędzaniem na przyszłość,
 • preferujących aktywne wykorzystanie możliwości jakie daje inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe,
 • skłonnych do zaakceptowania i ponoszenia ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, czyli świadomych możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków, jak i utraty zgromadzonych środków.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Compensa Prestiż Nova może zostać rozszerzony o wskazane poniżej ubezpieczenia dodatkowe.
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie:

 • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek
 • na wypadek poważnego zachorowania
 • na wypadek nowotworu złośliwego
 • na wypadek leczenia nowotworu złośliwego
 • na wypadek śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek
 • na życie Ubezpieczającego

Szczegółowe informacje na temat wymienionych Ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ubezpieczeniu Compensa Prestiż Nova:
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)

 

 

Życie