Gwarancja Komfort

 

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób:

 • ceniących sobie pewność i bezpieczeństwo,
 • poszukujących gwarantowanej wartości świadczeń na wypadek śmierci i dożycia do określonego w umowie ubezpieczenia wieku,
 • pragnących zapewnić sobie odpowiedni poziomu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci,
 • dążących do zapewnienia utrzymania standardu życia bliskich na dotychczasowym poziomie w razie śmierci Ubezpieczonego,
 • planujących długoterminowe gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zaplanowanych w przyszłości celów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Gwarancja Komfort może zostać rozszerzony o wskazane poniżej ubezpieczenia dodatkowe.
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie:

 • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek
 • na wypadek poważnego zachorowania
 • na wypadek nowotworu złośliwego
 • na wypadek leczenia nowotworu złośliwego
 • na wypadek śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek
 • na życie Ubezpieczającego
 • na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Szczegółowe informacje na temat wymienionych Ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)

 


 


 

 

Życie