Flexi Plus

Flexi Plus to program stworzony dla osób, które doskonale rozumieją korzyści i zagrożenia wynikające z inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków oraz ryzyko utraty zgromadzonego kapitału.

Konstrukcja ubezpieczenia pozwala dopasować strategię inwestycyjną do Twoich preferencji – możesz wybierać spośród palety ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: od bardziej bezpiecznych, z gwarantowanym zyskiem, aż po bardziej ryzykowne z szansą na osiągnięcie wysokiego zysku.

Zalety ubezpieczenia w Compensie:

  • kreowanie ubezpieczenia do Twoich potrzeb – Ty decydujesz jaki jest cel inwestycji, jak długo ma trwać umowa oraz jaka strategia inwestycyjna będzie adekwatna do Twoich preferencji
  • gwarantowane świadczenia w umówionej wysokości na wypadek śmierci
  • możliwość oszczędzania w 3 walutach – polski złoty , euro i dolar amerykański, w ramach których będzie wyrażana składka i wartość Twoich oszczędności
  • dostęp do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z rodziny C-QUADRAT ARTS, których Compensa jest jedynym dystrybutorem na polskim rynku

Zakres ubezpieczenia

Pierwszym elementem ubezpieczenia jest część inwestycyjna, w ramach której kapitał wpłacony w postaci składki jednorazowej zostaje zamieniony na jednostki uczestnictwa wybranych przez Ciebie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jednostki te wyceniane są codziennie, dzięki czemu na bieżąco możesz kontrolować, czy wartość Twoich oszczędności rośnie, czy maleje. Pamiętaj jednak, że swoje decyzje dotyczące inwestycji musisz rozpatrywać w długiej perspektywie czasu – minimalny rekomendowany czas trwania umowy to co najmniej 5 lat. Możesz  na bieżąco weryfikować, jak kształtuje się wycena wybranych przez Ciebie funduszy kapitałowych. W każdej chwili możesz złożyć polecenie tzw. konwersji jednostek, wskazując te ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które chcesz umorzyć i te, na które chciałbyś przenieść swoje oszczędności.

Drugim elementem ubezpieczenia jest  część ochronna. W przypadku śmierci ubezpieczonej osoby Compensa wypłaci wartość jednostek zgromadzonych na indywidualnym rachunku oraz potwierdzoną w polisie sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci, która wynosi 10% wpłaconej składki jednorazowej*. Dodatkowo, w przypadku śmierci Ubezpieczonego w pierwszym roku ubezpieczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Compensa wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 10% wpłaconej składki jednorazowej.
*dotyczy Ubezpieczonych w wieku do 64 roku życia. Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wynosi odpowiednio do waluty polisy: 70 000 PLN, 25 000 EUR, 35 000 USD.

Dodatkowe informacje

W przypadku, kiedy zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań, masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 30 dni daty jej zawarcia jeżeli jesteś osobą fizyczną oraz w terminie 7 dni jeżeli jesteś przedsiębiorcą.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu Flexi Plus zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią lub spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.


Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ubezpieczeniu Flexi Plus:
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)

 

Szczegółowe informacje

 

 

Życie